Jesteśmy polsko-amerykańską Spółką znaną od 1989r. w Polsce i na świecie.

Od momentu powstania nasza firma współpracując z osobami duchownymi i licząc się ciągle z ich opinią, dostarcza kościołom w kraju i zagranicą pieczywo liturgiczne.
Wieloletnie doskonalenie procesu wypieku komunikantów i hostii przyczyniło się do osiągnięcia przez nasze produkty najwyższych standardów jakościowych i uznania nie tylko w Polsce ale również na świecie.

Produkcja komunikantów, hostii oraz opłatków wigilijnych odbywa się zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego pod nadzorem Kapelana delegowanego przez Biskupa Ordynariusza oraz w oparciu o “Normy o praktykowaniu Eucharystii” wydane przez Kongregację ds. Sakramentów i Służby Bożej oraz aprobowanych 15 kwietnia 1980 r. przez Jana Pawła II:

“…Chleb do sprawowania Eucharystii, stosownie z tradycją całego Kościoła, musi być sporządzony wyłącznie z pszenicy i – zgodnie z tradycją właściwą Kościołowi Rzymskiemu – ma być nie kwaszony. Ze względu na znak, materia Uczty Eucharystycznej winna mieć postać pokarmu. Żadne inne składniki nie mogą być dodane do maki pszennej i wody…”.

Szczególną uwagę zwracamy na to, aby nasze produkty nie kruszyły się i miały idealnie zasklepione brzegi.

Jesteśmy dumni, iż tylu Kapłanów i osób świeckich doceniło nasze produkty.

Dużym wyróżnieniem dla Firmy była obecność naszego Pieczywa Liturgicznego i wina mszalnego na Mszach Świętych z udziałem Jana Pawła II w Łagiewnikach i na krakowskich Błoniach podczas IX Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w dniach 16-19 sierpnia 2002 r.

 

 

 

                                                                                                                             

Budowa elektrowni (farmy)  fotowoltaicznej o mocy ok 0,495 MW, instalacja pompy ciepła powietrze-powietrze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

                                              Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

 dofinansowano w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 2.500.000,00 zł

Close Menu