Oferta stralka WielkanocPaschały woskowo-parafinowe spalające

Paschał woskowy H 120 cm, Ø 12 cm, waga 12.3 kg

świeca obrazek świeca obrazek

Paschał woskowy H 120 cm, Ø 11 cm, waga 10.3 kg

świeca obrazek świeca obrazek

Paschał woskowy H 100 cm, Ø 10 cm, waga 7.2 kg

świeca obrazek świeca obrazek

Paschał woskowy H 90 cm, Ø 9 cm, waga 5.1 kg

świeca obrazek świeca obrazek

Paschały parafinowe spalające

Paschał parafinowe
H 65 cm, Ø 8 cm, waga 3.5 kg
H 80 cm, Ø 8 cm, waga 4.5 kg
H 26 cm, Ø 9 cm, waga 7.0 kg

świeca obrazek

Paschalik H 26 cm, Ø 2 cm

świeca obrazek

Świece wielkanocne

Komplet świec Wielkanocnych spalających z aplikacją H 30 cm, Ø 6 cm

świeca obrazek świeca obrazek

Świeca Wielkanocna spalająca z naklejką H 30 cm, Ø 6 cm

świeca obrazek świeca obrazek świeca obrazek świeca obrazek

Komplet świec Wielkanocnych z wkładem olejowym H 30 cm, Ø 8 cm

świeca obrazek świeca obrazek

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598