Oferta stralka WęgielkiWęgielki

Węgielki trybularzowe - Węgielki do trybularzy o średnicy 28mm oraz 40mm, łatwopalne - wystarczy dotknąć płomieniem zapałki. Pakowane w rulonikach po 10 szt.

węgielki obrazek

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598