Oferta stralka Świece MaryjneRoratka ręcznie malowana z wkładem olejowym H 100cm, Ø 8cm

świeca obrazek

Roratka spalająca H 105cm, Ø 9cm

świeca obrazek

Roratka spalająca H 88cm, Ø 7cm

świeca obrazek

Roratka spalająca H 68cm, Ø 6cm

świeca obrazek

Roratka spalająca H 60cm, Ø 5cm

świeca obrazek

Gromnica H 40cm, Ø 4cm

świeca obrazek

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598