O firmie stralka Przegląd Wydarzeń


Założenie firmy Historia Historia

Udział w targach  
Targi Sacroexpo Kielce Polska 2001 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2002 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2003  

Targi KOINE Vicenza Włochy 2003 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2004  

ExpoCatolica Sao Paulo Brazylia 2004 Historia Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2005 Historia

Targi KOINE Vicenza Włochy 2005, 2007, 2009,2011  

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2006, 2007, 2008,2009, 2010,2011  

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2007  

Targi KONIE Vinezia Włochy 2007  

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2008  

10-lecie Firmy
czerwiec 2002 r.
Historia

Audiencja u Ojca Świętego
kwiecień 2003r.
Historia Historia

   
   
   
NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598