Oferta stralka Produkty NiskoglutnoweProdukty Niskoglutenowe

Biskup Radomski w porozumieniu z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim udzielił nam zezwolenia na produkcję niskoglutenowych komunikantów i hostii mszalnych oraz dopuszczenie ich do obrządku liturgicznego. Produkty te są przeznaczone dla osób chorych na celiakię.

KOMUNIKANTY NISKOGLUTENOWE o średnicy 35 mm i grubości 1,1 mm o zawartości glutenu poniżej 20 ppm. Pakowane w słoiczki po 50 sztuk.

HOSTIE NISKOGLUTENOWE 70 mm, o grubości 1,1 mm. Zawartość glutenu poniżej 20 ppm. Pakowane w woreczki po 10 sztuk.

OPŁATKI NISKOGLUTENOWE małe o wymiarach 98mm x 62 mm, pakowane w komplety po 5 sztuk z opaską.

niskoglutenowe obrazek niskoglutenowe obrazek

Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598