Azienda stralka cronaca degli eventi


Costituzione della società Historia Historia

Partecipazione alle fiere  
Targi Sacroexpo Kielce Polska 2001 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2002 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2003  

Targi KOINE Vicenza Włochy 2003 Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2004  

ExpoCatolica Sao Paulo Brazylia 2004 Historia Historia

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2005 Historia

Targi KOINE Vicenza Włochy 2005  

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2006  

Targi Sacroexpo Kielce Polska 2007  

10- mo anniversario della societày Historia

Udienza con il Santo Padre
Aprile 2003
I nostri certificati
Historia Historia

   
   
   
NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598