ContactChrist Spółka z o.o.
Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka

We are at your service at telephones:
+48012 658 93 56, 278 26 82

You can also contact us by email:
christ@christ.pl


Zoom ++
NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598