Oferta stralka Boże Narodzienie



Paschały woskowo-parafinowe spalające

Tryptyk Bożonarodzeniowy z wkładem olejowym H 30 cm, Ø 8 cm

świeca obrazek

Komplet 2 świec Bożonarodzeniowych z wkładem olejowym H 30 cm, Ø 8 cm

świeca obrazek

Komplet 4 świec adwentowych spalających H 30 cm, Ø 6 cm

świeca obrazek świeca obrazek

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598