Sprzęt Liturgiczny stralka Bielizna KielichowaKORPORAŁ o wymiarach 50 x 50 cm, 5 sztuk bielizna kielichowa obrazek

PURYFIKATERZ 5 sztuk bielizna kielichowa obrazek

RĘCZNICZEK 5 sztuk bielizna kielichowa obrazek

KOMPLET BIELIZNY KIELICHOWEJ z palką bielizna kielichowa obrazek

KOMPLET BIELIZNY HAFTOWANEJ
komplet 1: bielizna kielichowa obrazek | komplet 2: bielizna kielichowa obrazek | komplet 3: bielizna kielichowa obrazek | komplet 4: bielizna kielichowa obrazek | komplet 5: bielizna kielichowa obrazek
komplet 6: bielizna kielichowa obrazek | komplet 7: bielizna kielichowa obrazek | komplet 8: bielizna kielichowa obrazek | komplet 9: bielizna kielichowa obrazek |

PALKA HAFTOWANA
Palka 1: bielizna kielichowa obrazek | Palka 2: bielizna kielichowa obrazek | Palka 3: bielizna kielichowa obrazek | Palka 4: bielizna kielichowa obrazek | Palka 5: bielizna kielichowa obrazek
Palka 6: bielizna kielichowa obrazek | Palka 7: bielizna kielichowa obrazek | Palka 8: bielizna kielichowa obrazek | Palka 9: bielizna kielichowa obrazek | Palka 10: bielizna kielichowa obrazek
Palka 11: bielizna kielichowa obrazek | Palka 12: bielizna kielichowa obrazek | Palka 13: bielizna kielichowa obrazek |

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598