Products stralka Ars ChristianaINCENSE NATURAL RESIN: High-quality natural resin used for liturgy purposes comes from Near East countries.

kadzidło żywiczne

INCENSE AROMATISED RESIN: High-quality myrrh produced of refined balsamic resins from the Near East. Specific aroma, very efficient.

kadzidło zapachowe

INCENSE HERBAL: Incense prepared on the base of various most refined herbs, classic aroma.

kadzidło ziołowe

TRIBULAR COAL: Coal pieces for tribulars, diameter 40mm, flammable: touching with a match flame ignites them. Package: 10 pcs.

węgielki trybularzowe

PARAFFIN OIL FOR LAMPS: Colourless and odourless, high-quality paraffin oil for oil lamps and candles

olej parafinowy
NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598