Sprzęt Liturgiczny stralka AmpułkiAmpułki

Ampułki Kryształowe
o pojemności 40 ml

ampułka obrazek

Ampułki Kryształowe
o pojemności 80 ml

ampułka obrazek

Ampułki Kryształowe
o pojemności 80 ml

ampułka obrazek

Ampułki Kryształowe
o pojemności 150 ml

świeca obrazek

Ampułki Szklane
z korkiem szklanym
o pojemności 200 ml

ampułka obrazek

Ampułki Szklane
z korkiem złotym lub srebrnym
o pojemności 80 ml

ampułka obrazek

Ampułki Szklane
cienkie o pojemności 80 ml

ampułka obrazek

Ampułki Szklane
małe z korkiem metalowym
o pojemności 100 ml

ampułka obrazek

Ampułki Szklane
duże z korkiem metalowym
o pojemności 150 ml

ampułka obrazek

Komplet ampułek szklanych z tacą złotą
o pojemności 150 ml

świeca obrazek

Komplet ampułek szklanych z tacą srebrną
o pojemności 150 ml

świeca obrazek

 

Takca Kryształowa
o wymiarach 18,5 x 9,5 cm

ampułka obrazek

Tacka Kryształowa
o wymiarach 20 x 11 cm

ampułka obrazek

Tacka Metalowa
o długości 17 cm

ampułka obrazek

Komplet Kryształowy
ampułki o pojemności 40 ml

ampułka obrazek

Komplet Kryształowy
ampułki o pojemności 80 ml

ampułka obrazek

 
NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598