„... Powinniśmy udoskonalać nasze symbole do Boga,
a w szczególności w postaci chleba i wina...,
do tego stopnia, aby można czuć te symbole
w wartości prawdziwej - będziemy wtedy widzieć
ich wartość symboliczną... ”

(Konferencja Biskupów „O liturgii” 1978r.)

W oparciu o powyższe motto działa i produkuje firma „CHRIST”.
Jesteśmy polsko - amerykańską Spółką znaną od 1989r. w Polsce i na świecie.
Od momentu powstania nasza firma współpracując z osobami duchownymi i licząc się ciągle z ich opinią, dostarcza kościołom w kraju i zagranicą pieczywo liturgiczne.
Wieloletnie doskonalenie procesu wypieku komunikantów i hostii przyczyniło się do osiągnięcia przez nasze produkty najwyższych standardów jakościowych i uznania nie tylko w Polsce ale również na świecie.
Produkcja komunikantów, hostii oraz opłatków wigilijnych odbywa się zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego pod nadzorem Kapelana delegowanego przez Biskupa Ordynariusza oraz w oparciu o "Normy o praktykowaniu Eucharystii" wydane przez Kongregację ds. Sakramentów i Służby Bożej oraz aprobowanych 15 kwietnia 1980 r. przez Jana Pawła II:

"...Chleb do sprawowania Eucharystii, stosownie z tradycją całego Kościoła, musi być sporządzony wyłącznie z pszenicy i - zgodnie z tradycją właściwą Kościołowi Rzymskiemu - ma być nie kwaszony.
Ze względu na znak, materia Uczty Eucharystycznej winna mieć postać pokarmu. Żadne inne składniki nie mogą być dodane do maki pszennej i wody...".

Szczególną uwagę zwracamy na to, aby nasze produkty nie kruszyły się i miały idealnie zasklepione brzegi.

Jesteśmy dumni, iż tylu Kapłanów i osób świeckich doceniło nasze produkty.
Dużym wyróżnieniem dla Firmy była obecność naszego Pieczywa Liturgicznego i wina mszalnego na Mszach Świętych z udziałem Jana Pawła II w Łagiewnikach i na krakowskich Błoniach podczas IX Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w dniach 16 - 19 sierpnia 2002 r.

Szczególnym zaszczytem było błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II udzielone Właścicielowi, jego rodzinie i przedstawicielom firmy na prywatnej audiencji w Watykanie w dniu 29 kwietnia 2003 r. Błogosławieństwem została objęta również praca związana z produkcją pieczywa liturgicznego. Doceniając zaufanie jakim obdarzyło Nas tak wiele osób duchownych i świeckich, mamy nadzieję, iż wysoka jakość produktów, solidność oraz terminowość w dostawach będą nadal naszymi głównymi atutami.

NIP 683-000-04-23 REGON 350512418 Kapitał Zakładowy 2 159 986,35 zł.
Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121598